Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Thông báo Thông báo

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 26 hộ gia đình cá nhân thôn Thiết Bình xã Vân hà thực hiện dự án Cải tạo mở rộng trường THCS Vân hà.
Ngày đăng 18/09/2023 | 15:02  | Lượt xem: 63

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 26 hộ gia đình cá nhân thôn Thiết Bình xã Vân hà thực hiện dự án Cải tạo mở rộng trường THCS Vân hà.

- Quyết định số 8033/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8034/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8035/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8036/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8037/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8038/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8039/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8040/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8041/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8042/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8043/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8044/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8045/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8046/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8047/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8048/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8049/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8050/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8051/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8052/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8053/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8054/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8055/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8057/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8058/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

 

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 292
Lượt truy cập trong tuần: 12585
Lượt truy cập trong tháng: 12585
Lượt truy cập trong năm: 1367592
Tổng số truy cập: 1381679
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast