THÔNG BÁO

Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện
Ngày đăng 19/06/2018 | 17:51

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đông Anh

        Ngày 15 tháng 6 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 06 về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện. Chi tiết Chỉ thị số 06 đăng tải tệp đính kèm bên dưới: 

Chỉ thị số 06

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh