THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/07/2018 | 11:47

Đông Anh thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong ô đất I-A2-TT1 và ô đất V-E4-TT3 thuộc dự án xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê

Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia ban hành Thông báo số 275 và Thông báo số 276 về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong ô đất I-A2-TT1 và  ô đất V-E4-TT3 thuộc dự án xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chi tiết Thông báo và hồ sơ  mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được đăng tải tệp đính kèm bên dưới:

  Thông báo số 275

 -  Hồ sơ mời đấu giá ô đất V-E4-TT3

 -  Thông báo số 276

 -  Hồ sơ mời đấu giá ô đất I-A2-TT1

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh