THÔNG BÁO

Phối hợp xử lý cơ sở kinh doanh Karaoke không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 08/08/2018 | 11:00

Thực hiện công văn số 3317/UBND-NC ngày 23/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn Thành phố. Ngày 30/7/2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1012/UBND-VHTT về việc Phối hợp xử lý cơ sở kinh doanh Karaoke không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Huyện. Chi tiết công văn số 1012 và các danh sách biểu được đính kèm theo bên dưới:

  -  Công văn số 1012

  -  Biểu số 1

  -  Biểu số 2

  -  Biểu số 3

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh