THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư tại xã Liên Hà, xã Thụy Lâm và xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 30/08/2018 | 15:31

Chi tiết Hồ sơ mời thầu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7 thôn Hà Lỗ, điểm X4 thôn Hà Phong xã Liên Hà; điểm X2, thôn Hương Trầm xã Thụy Lâm; điểm X5 khu Ma Vũ, thôn Trung xã Việt Hùng được đính kèm bên dưới:

Hồ sơ điểm X7, Liên Hà

Hồ sơ điểm X4, Liên Hà

Hồ sơ xã Thụy Lâm

Hồ sơ xã Việt Hùng

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh