THÔNG BÁO

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 21/09/2018 | 11:33

Thực hiện công văn số 2117/STP-PBGDPL ngày 31/8/2018 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức. Ngày 18 tháng 9 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản nhằm triển khai nội dung cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Huyện. Chi tiết nội dung triển khai cuộc thi được đính kèm bên dưới:

  Hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm pháp luật

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh