THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/10/2018 | 09:36

Chi tiết hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được đính kèm bên dưới:

 -  Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh