THÔNG BÁO

Huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày 23/10/2018
Ngày đăng 30/11/2018 | 23:33

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch 338/KH-UBND nhằm thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đoàn công tác Thành phố đã làm việc với lãnh đạo Huyện và toàn thể cán bộ chủ chốt của Huyện ngày 23/10/2018

Chi tiết Kế hoạch số 338/KH-UBND được đính kèm bên dưới:

Kế hoạch 338 của UBND huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh