THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại cụm Công nghiệp Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 21/12/2018 | 12:42

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia phát hành Thông báo số 618/2018/CV về việc mời tham gia đấu giá cho thuê QSD đất (thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với các thửa đất thuộc các ô đất XN-05, XN-07, XN-08 tại cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết Thông báo 618/2018/CV và Hồ sơ mời thầu đăng tải bên dưới:

 -  Thông báo số 618 và Hồ sơ mời thầu xã Vân Hà

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh