THÔNG BÁO

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch năm 2019
Ngày đăng 28/12/2018 | 17:23

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 2034/UBND-VP về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Tết Dương lịch năm 2019.

        Thông qua công văn, UBND Huyện yêu cầu:

       - Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân trên địa bàn Huyện treo cờ Tổ quốc từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.

       - Phòng Văn hóa Thông tin Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền việc treo cờ Tổ quốc tới các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh