THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại các xã Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 05/04/2019 | 08:27

Ngày 03/4/2019, Công ty Cổ phần đấu giá Đông Anh phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại các xã Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết nội dung hồ sơ mời tham gia đấu giá tại 4 xã đính kèm bên dưới:

Hồ sơ xã Dục Tú

Hồ sơ xã Liên Hà

Hồ sơ xã Vân Hà

Hồ sơ xã Vĩnh Ngọc

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh