THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất xã Mai Lâm và xã Tiên Dương thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/04/2019 | 15:49

Ngày 17/4/2019, Công ty cổ phần đấu giá Đông Anh ban hành Thông báo số 52/TB-ĐGĐA về việc Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm và điểm X11, thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 52 và các hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 52 và Hồ sơ thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm

Thông báo số 52 và hồ sơ thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh