THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 31/05/2019 | 16:28

Ngày 24/5/2019, Hội đồng XĐG và PAXLTS huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXĐG&PAXLTS về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Chi tiết nội dung Thông báo số  02/TB-HĐXĐG&PAXLTS của Hội đồng XĐG và PAXLTS huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 02/TB-HĐXĐG&PAXLTS

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh