THÔNG BÁO

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá
Ngày đăng 26/06/2019 | 15:10

Ngày 26/6/2019, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ra Thông báo số 241/TB-KHTH về việc mời các đơn vị tổ chức bán đấu giá

Chi tiết nội dung Thông báo số 241/TB-KHTH của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 241/TB-KHTH

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh