THÔNG BÁO

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá
Ngày đăng 28/06/2019 | 13:02

Ngày 27/6/2019, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ban hành 3 Thông báo số 246,247 và Thông báo số 248 về việc mời đơn vị tổ chức bán đấu giá QSD đất các thửa đất thuộc các ô đất 2-NO, 3-NO, 4-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh.

Chi tiết nội dung 3 Thông báo của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 246

Thông báo số 247

Thông báo số 248

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh