THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp tục triển khai 17 Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 29/08/2019 | 09:01

Ngày 22/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2080 về việc tiếp tục triển khai Dịch vụ công mức 3 trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Thông báo số 2080 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2080/TB-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh