THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp
Ngày đăng 30/08/2019 | 15:15

Ngày 29/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 93/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 93 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 93/TB-ĐGLV

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh