THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xã Dục Tú và điểm X4, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/08/2019 | 02:00

Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 71/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Dục Tú, xã Dục Tú và điểm X4, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung hồ sơ liên quan đến điểm X1, xã Dục Tú và điểm X4, xã Nguyên Khê đính kèm bên dưới:

Điểm X1, thôn Dục Tú, xã Dục Tú

Điểm X4, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh