THÔNG BÁO

Thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 13/09/2019 | 17:03

Ngày 30/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2097/TB-UBND về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 2097 và các văn bản liên quan của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2097/TB-UBND

Kế hoạch số 268/KH-UBND

Phiếu đăng ký

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh