THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ
Ngày đăng 30/09/2019 | 16:00

Ngày 25/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 97/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 97 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 97/TB-ĐGLC

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh