THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Anh, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 21/11/2019 | 09:41

UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh vào 8 giờ 30 phút ngày 08/12/2019.

 Chi tiết thông báo đấu giá của UBND huyện đính kèm bên dưới:

Thông báo số 140 về đấu giá

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh