THÔNG BÁO

Đông Anh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 177 hộ trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 23/12/2019 | 14:50

Ngày 04/12/2019, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCKH về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 177 hộ trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Quyết định số 03/QĐ-TCKH và danh sách của 177 hộ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được đính kèm bên dưới:

 

Quyết định số 03 và danh sách kèm theo

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh