THÔNG BÁO

Thông báo các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký, kê khai giá trên địa bàn Huyện năm 2019
Ngày đăng 02/01/2020 | 04:34

Chi tiết thông báo đính kèm bên dưới:

Công văn số 2881 kèm danh sách

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh