THÔNG BÁO

Trả lời phản ánh kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tần về giải quyết thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất
Ngày đăng 19/03/2020 | 11:23

UBND huyện Đông Anh trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tần qua Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Văn bản trả lời tại đây