THÔNG BÁO

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/06/2020 | 16:39

Ngày 03/4/2020, UBND thành phố Hà Nội Công bố danh mục TTHC lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp Huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh