THÔNG BÁO

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 20/06/2020 | 17:13

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp Huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết quyết định tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh