THÔNG BÁO

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 20/06/2020 | 17:16

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết quyết định tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh