THÔNG BÁO

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 07/09/2020 | 08:46

 

Ngày  07/9/2020, Hội đồng xác định giá và phương án xử lý tài sản, hàng hóa tịch thu công quỹ nhà nước huyện Đông Anh năm 2020 ban hành Thông báo số 731/TB-HĐXĐG&PAXLTS về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

Chi tiết nội dung Thông báo số 731/TB-HĐXĐG&PAXLTS đính kèm  bên dưới:

- Thông báo số 731/TB-HĐXĐG&PAXLTS.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh