THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá QSD 02 thửa 14, 17 trong ô đất CL03 thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá X3, Uy Nỗ, Đông Anh
Ngày đăng 25/03/2021 | 08:41

Ngày 24/3/2021, Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia đã có Thông báo số 154/2021/CV ngày 24/3/2021 về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Chi tiết thông báo tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh