THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá QSD 02 thửa 20, 21 trong ô đất CL04 thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá X3, Uy Nỗ, Đông Anh
Ngày đăng 25/03/2021 | 08:47

Ngày 24/3/2021, Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu đã có Thông báo số 42/TB-ĐGLC về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

 

Chi tiết thông báo đính kèm tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh