THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 60m2 đất NN sử dụng ổn định trước ngày 01/7/2004 đối với 03 hộ gia đình và 23,6m2 do UBND xã Kim Nỗ quản lý để thực hiện dự án Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Bắc, Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất
Ngày đăng 23/11/2021 | 18:25

- Quyết định số 14154 /QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14155 /QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14156 /QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14157 /QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh