THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 459,4m2 đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình thôn Hải Bối xã Hải Bối thực hiện dự án Thành phố thông minh tại huyện Đông Anh
Ngày đăng 24/11/2021 | 17:20

- Quyết định số 14189/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14190/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh