THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất thực hiện thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ ngã tư Nguyên Khê nối với đường BV Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba kim.
Ngày đăng 25/11/2021 | 09:30

- Quyết định số 14224/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14225/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14226/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14227/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14228/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14229/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14230/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14231/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14232/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14233/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14234/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14235/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14236/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14237/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14238/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14239/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14240/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14241/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14242/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14243/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14244/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14245/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 14246/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh