THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 12 hộ gia đình cá nhân thôn Lực Canh xã Xuân Canh thực hiện dự án Khu đô thị mới các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm.
Ngày đăng 13/01/2022 | 09:51

- Quyết định số 17053/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17054/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17056/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17058/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17059/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17061/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17062/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17063/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17064/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh