THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP đối với 11 hộ gia đình cá nhân thôn Xuân Canh xã Xuân Canh thực hiện dự án Khu đô thị mới các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm.
Ngày đăng 14/01/2022 | 15:42

- Quyết định số 17020/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17022/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17023/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17024/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17025/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17026/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17027/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17028/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17030/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh