THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 3 hộ gia đình cá nhân thôn Hà Lỗ xã Liên Hà thực hiện dự án XD HTKT khu đất X6 Hà Lỗ xã Liên Hà.
Ngày đăng 25/01/2022 | 09:35

- Quyết định số 17784/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17785/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 17786/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh