THÔNG BÁO

Quyết định thu hồi 1.039,05m2 đất ở và 20,19m2 đất khác với 10 hộ gia đình tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông ngã tư Nguyên Khê nối đường BV Đông Anh đi Đền Sái huyện Đông Anh.
Ngày đăng 25/01/2022 | 09:58

- Quyết định số 16940/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16941/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16942/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16943/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16944/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16945/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16946/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16947/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16948/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16949/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16950/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16951/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16952/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16953/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16954/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh