THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 436,68m2 đất ở và 53,82m2 đất khác đối với 04 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông ngã tư Nguyên khê nối đường BV Đông anh đi Đền sái huyện Đông anh.
Ngày đăng 26/01/2022 | 08:33

- Quyết định số 16927/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16928/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16929/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16930/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16931/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16932/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16933/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 16934/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh