THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của 02 hộ gia đình tại thôn Tuân Lề để thực hiện dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.
Ngày đăng 10/05/2022 | 11:06

- Quyết định 3708/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 3709/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh