THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của 03 hộ gia đình tại thôn Tuân Lề để thực hiện dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.
Ngày đăng 10/05/2022 | 11:14

- Quyết định 3700/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 3701/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 3702/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh