THÔNG BÁO

QĐ thu hồi đất nông nghiệp đối với 29 hộ gia đình (đợt 3) tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc để thực hiện dự án Thành phố thông minh tại huyện Đông Anh.
Ngày đăng 10/05/2022 | 15:21

- Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh