THÔNG BÁO

QĐ thu hồi 2.441,9m2 đất nông nghiệp đối với 22 hộ gia đình, cá nhân (Đợt 4) tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm để thực hiện dự án XD HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm.
Ngày đăng 22/06/2022 | 15:36

- Quyết định số 6936/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6937/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6939/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6940/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6941/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6942/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6945/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6946/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6948/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6949/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6951/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6952/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6953/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6954/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6955/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6956/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 6957/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh