THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất các hộ gia đình cá nhân ô(bà) thôn Hậu dưỡng xã Kim chung thưc hiện dự án đầu tư XD khu nhà ở XH ô đất CT3,CT4 khu đô thị mới Kim chung.
Ngày đăng 01/08/2022 | 17:00

- Quyết định số 9510/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9511/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9512/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9513/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9514/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 9515/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh