THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất thực hiện dự án Cải nâng cấp đường giao thông ngã tư Nguyên khê nối BV Đông anh đền Sái tại ngã ba Kim.
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:00

- Quyết định số 8885/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8886/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8887/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8888/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8890/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8891/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8892/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8893/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8894/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8895/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8896/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh