THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông ngã tư nguyên khê nối đường BV ĐA Đền sái ngã ba Kim
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:10

- Quyết định số 8844/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8845/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8846/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 8847/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh