THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi đất NN của 06 hộ gia đình cá nhân thôn Tuân lề xã Tiên dương thực hiện dự án XD HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân lề xã Tiên dương.
Ngày đăng 15/08/2022 | 09:35

- Quyết định số 10058/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 10059/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 10060/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 10061/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 10062/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định số 10063/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 chi tiết tại đây.

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh