THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi 2.044,5 m2 đất công tại thôn Mai hiên do UBND xã Mai lâm thực hiện dự án XD HTKT khu đấu giá QSD đất Mai hiên xã Mai lâm.
Ngày đăng 30/09/2022 | 09:57

- Quyết định số 11844/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh