THÔNG BÁO

QĐ Thu hồi 345,23 m2 đất NN theo NĐ 64/CP của hộ gia đình Ô(bà) Nguyễn Văn Bền thực hiện XD HTKT khu đấu giá QSd đất X 7 xã Uy nỗ.
Ngày đăng 30/09/2022 | 10:15

- Quyết định 11761/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 11762/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 11763/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 11764/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 11765/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

- Quyết định 11766/QĐ-UBND của UBND huyện Đông Anh ngày 27/9/2022 chi tiết tại đây.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh