THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN BỘ PHẬN "MỘT CỬA" HUYỆN ĐÔNG ANH
Ngày đăng 03/10/2022 | 09:12

 

Ngày 1/10/2022, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ban hành Thông báo số 64/TB-VP về việc công khai thông tin của bộ phận một cửa Huyện và Thông báo số 65/TB-VP về việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ công chức viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC Huyện.

 

Chi tiết Thông báo số 64/TB-VP xem tại đây;

 

Chi tiết Thông báo số 65/TB-VP xem tại đây


 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh