THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá QSD đất đối với các thửa đất tại khu đất X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/10/2022 | 18:01

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh